Overwatch (3on3)

LB Finale
(Freitag, 11:00 - Freitag, 12:30)
Round 3
(Freitag, 02:30 - Freitag, 11:00)
  Round 2.5
(Freitag, 01:00 - Freitag, 02:30)
Round 2
(Donnerstag, 23:30 - Freitag, 01:00)
  Round 1
(Donnerstag, 22:00 - Donnerstag, 23:30)
  Round 2
(Donnerstag, 23:30 - Freitag, 01:00)
  WB Finale
(Freitag, 01:00 - Freitag, 02:30)
Overall Finale
(Freitag, 12:30 - Freitag, 14:00)
         # 1
Ganz hinten im Bus 
Avatar von Ganz hinten im Bus
0
RockaZ 
Avatar von RockaZ
3
 
     
 # 13
Ganz hinten im Bus 
Avatar von Ganz hinten im Bus
0
Drunk with Attitude 
Avatar von Drunk with Attitude
1
 
 # 9
Ganz hinten im Bus 
Avatar von Ganz hinten im Bus
1
Freilos0
 
     # 5
RockaZ 
Avatar von RockaZ
3
Einhornstreichler 
Avatar von Einhornstreichler
0
 loser to # 14
 
   # 2
Freilos0
Einhornstreichler 
Avatar von Einhornstreichler
1
 
 
     
 # 15
Einhornstreichler 
Avatar von Einhornstreichler
1
=SHW= Pyton 
Avatar von =SHW= Pyton
0
 
 # 11
Drunk with Attitude 
Avatar von Drunk with Attitude
0
Einhornstreichler 
Avatar von Einhornstreichler
1
 
 # 7
RockaZ 
Avatar von RockaZ
3
=SHW= Pyton 
Avatar von =SHW= Pyton
0
 loser to # 15
 # 8
RockaZ 
Avatar von RockaZ
0
Einhornstreichler 
Avatar von Einhornstreichler
1
 winner from # 15
 
 # 3
Drunk with Attitude 
Avatar von Drunk with Attitude
1
Freilos0
 
   
 # 14
Freilos0
Einhornstreichler 
Avatar von Einhornstreichler
1
 
 # 10
Freilos0
Freilos1
 
     # 6
Drunk with Attitude 
Avatar von Drunk with Attitude
0
=SHW= Pyton 
Avatar von =SHW= Pyton
1
 loser to # 13
     
 # 4
Freilos0
=SHW= Pyton 
Avatar von =SHW= Pyton
1