Counter-Strike: Global Offensive (2on2) Extra
Zusatzturnier

Winnerbracket:

Round 1
Match #1 Mums caught me winking
Avatar von Mums caught me winking
6 : 16
Avatar von Bretter wie bei Hornbach
Bretter wie bei Hornbach
Match #2 GreenTeam
Avatar von GreenTeam
4 : 16
Avatar von Warmduscher
Warmduscher
Match #3 Two Big Anacondas
Avatar von Two Big Anacondas
4 : 16
Avatar von Hodenkobolde
Hodenkobolde
Match #4 99in1_2
Avatar von 99in1_2
0 : 1
Avatar von Eintracht Prügel
Eintracht Prügel
Match #5 2fACE
Avatar von 2fACE
16 : 4
Avatar von 1in99_2
1in99_2
Match #6 Skuu
Avatar von Skuu
16 : 1
Avatar von Multimadness
Multimadness
Match #7 NoComment
Avatar von NoComment
16 : 8
Avatar von Interg. Wackelarmwerbedroiden
Interg. Wackelarmwerbedroiden
Match #8 Nichiren
Avatar von Nichiren
16 : 2
Avatar von Ninjahack.de
Ninjahack.de

Round 2
Match #9 Bretter wie bei Hornbach
Avatar von Bretter wie bei Hornbach
16 : 11
Avatar von Warmduscher
Warmduscher
Match #10 Hodenkobolde
Avatar von Hodenkobolde
16 : 13
Avatar von Eintracht Prügel
Eintracht Prügel
Match #11 2fACE
Avatar von 2fACE
16 : 10
Avatar von Skuu
Skuu
Match #12 NoComment
Avatar von NoComment
2 : 16
Avatar von Nichiren
Nichiren

Round 3
Match #13 Bretter wie bei Hornbach
Avatar von Bretter wie bei Hornbach
8 : 16
Avatar von Hodenkobolde
Hodenkobolde
Match #14 2fACE
Avatar von 2fACE
8 : 16
Avatar von Nichiren
Nichiren

WB Finale
Match #15 Hodenkobolde
Avatar von Hodenkobolde
5 : 16
Avatar von Nichiren
Nichiren

Overall Finale
Match #16 Nichiren
Avatar von Nichiren
16 : 3
Avatar von Eintracht Prügel
Eintracht Prügel

Loserbracket:

Round 2
Match #17 Mums caught me winking
Avatar von Mums caught me winking
16 : 6
Avatar von GreenTeam
GreenTeam
Match #18 Two Big Anacondas
Avatar von Two Big Anacondas
1 : 0
Avatar von 99in1_2
99in1_2
Match #19 1in99_2
Avatar von 1in99_2
16 : 3
Avatar von Multimadness
Multimadness
Match #20 Interg. Wackelarmwerbedroiden
Avatar von Interg. Wackelarmwerbedroiden
10 : 16
Avatar von Ninjahack.de
Ninjahack.de

Round 2.5
Match #25 Mums caught me winking
Avatar von Mums caught me winking
7 : 16
Avatar von Skuu
Skuu
Match #26 Two Big Anacondas
Avatar von Two Big Anacondas
6 : 16
Avatar von NoComment
NoComment
Match #27 1in99_2
Avatar von 1in99_2
16 : 0
Avatar von Warmduscher
Warmduscher
Match #28 Ninjahack.de
Avatar von Ninjahack.de
12 : 16
Avatar von Eintracht Prügel
Eintracht Prügel

Round 3
Match #21 Skuu
Avatar von Skuu
16 : 11
Avatar von NoComment
NoComment
Match #22 1in99_2
Avatar von 1in99_2
9 : 16
Avatar von Eintracht Prügel
Eintracht Prügel

Round 3.5
Match #29 Skuu
Avatar von Skuu
1 : 0
Avatar von 2fACE
2fACE
Match #30 Eintracht Prügel
Avatar von Eintracht Prügel
16 : 5
Avatar von Bretter wie bei Hornbach
Bretter wie bei Hornbach

Round 4
Match #23 Skuu
Avatar von Skuu
19 : 21
Avatar von Eintracht Prügel
Eintracht Prügel

LB Finale
Match #31 Eintracht Prügel
Avatar von Eintracht Prügel
16 : 13
Avatar von Hodenkobolde
Hodenkobolde